Virustransmissie bij covid-19OPENDOSSIER
DE ROL VAN AEROSOLEN
TER DISCUSSIE
07-09-2020
Johannes C.C.M. in ’t Veen, Maurice de Hond en Atze C. Boerstra
Wereldwijd maakt covid-19 vele slachtoffers. Het voorkomen van infectie, en dus het voorkomen van transmissie van het SARS-CoV-2-virus, is essentieel om de pandemie onder controle te krijgen. Wat is de rol van virustransmissie via aerosolen?
— Lees op www.ntvg.nl/artikelen/virustransmissie-bij-covid-19

Advertisement