Zet alvast slimme stappen naar het verduurzamen van eigen woning

4 september 2020
Het eigen huis isoleren in combinatie met plaatsen van zonnepanelen kan eigen-huisbezitters wel degelijk veel opleveren. En de overheid zou dat moeten stimuleren, reageert Jeroen Pels op conclusies dat niets doen soms goedkoper is. Pels is directeur hypotheken en private banking bij Triodos Bank en onderhandelde mee over het Klimaatakkoord. 

In zijn onderzoek naar kosten en baten van verduurzaming van eigen woningen stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat investeren niet altijd loont. Nietsdoen is daardoor veelal een betere optie, aldus de onderzoekers. Hoewel een aantal verduurzamingsoplossingen inderdaad niet onmiddellijk rendeert, gaat het planbureau wel heel kort door de bocht.

Het onderzoek biedt waardevolle aanknopingspunten voor nieuw beleid. Toch doet de politiek er goed aan onderliggende aannames en uitgangspunten kritisch te benaderen. Zo zouden investeringen om bepaalde isolatiewaarden te behalen niet leiden tot woonlastenneutraliteit. Het PBL houdt echter onvoldoende rekening met slimme combinaties van isolatie en bijvoorbeeld zonnepanelen, of een stap-voor-stap aanpak. Waarom de blik zo rigide gericht op standaardpakketten en een slimme aanpak per woning buiten beschouwing gelaten?

In zijn sommen houdt het PBL ook onvoldoende rekening met de naar verwachting stijgende aardgasprijzen en dalende elektriciteitstarieven. Afkicken van goedkope fossiele energie is een voorwaarde voor de transitie waar ook partijen in het Klimaatakkoord helder over zijn. Bovendien leidt uitstel van maatregelen niet tot afstel, en dan is uiteindelijk de rekening hoger en het voordeel, in de vorm van lagere energielasten, waardevermeerdering van de woning en wooncomfort, lager. Dat aspect blijft onderbelicht. Het lijkt erop of het planbureau maar één weg ziet: van label-G (minst energiezuinige woning) direct naar energieneutraal.
— Lees op www.trouw.nl/opinie/zet-alvast-slimme-stappen-naar-het-verduurzamen-van-eigen-woning~b0201bb9/

Advertisement