Toezicht: Politieke druk op rijksinspecties, zoals Binnenlandse Zaken uitoefende, is van alle tijden. En zeer zorgelijk, zeggen deskundigen. Dat de…
— Lees op www.nrc.nl/nieuws/2020/02/14/inspecties-in-naam-onafhankelijk-a3990561