Hoe heeft het zover kunnen komen dat een beleidsterrein waar ons land jarenlang om geroemd is, verworden is tot een min of meer vergeten…
— Lees op www.foodlog.nl/artikel/waar-is-de-regie-op-grond-en-ruimte-gebleven/