Modellen spelen een cruciale rol als legitimatie voor beleid en ingrijpende maatregelen. Maar wat betekenen de getallen die er als harde feiten…
— Lees op www.foodlog.nl/artikel/modellen-helpen-denkwerelden-inzichtelijk-te-maken/allcomments/