Voor de veehouderij is de beer los. Hoge ambtenaren pleiten voor gedwongen krimp van de Nederlandse koeienstapel. Zembla bracht naar buiten dat Rabobank lobbyde tegen krimp van de veehouderij. Eurocommissaris Timmermans vindt dat de bank gedwongen moet afschrijven op de intensieve landbouw in Nederland. Gedwongen krimp lijkt politiek een feit. Maar generieke krimp heeft geen zin, zegt Rabobank-directeur Carin van Huët terug. Daarmee maak je meteen een einde aan de hele sector. Volgens de bank biedt innovatie soelaas en moet daar een langdurige garantie voor worden afgegeven door de politiek in het regeerakkoord. Oud-hoogleraar en agronoom Rudy Rabbinge steunt die gedachte. Krimp treft geen doel, zeggen ze in koor terwijl politiek en in de publieke opinie de teerling al geworpen lijkt. Landbouwschrijver Martijn de Groot heeft soortgelijke bedenkingen en biedt ze hier ter discussie aan.
— Lees op www.foodlog.nl/artikel/halveren-veestapel-niet-doen/

Advertisement