De verscholen kosten van windenergie

Een gastbijdrage van Rob Walter.

Volgens het Klimaatakkoord wil Nederland in 2030 al 70% van alle elektrische energie opwekken met hoofdzakelijk wind (en minder met zon), en in 2050 zelfs (nagenoeg) 100%. Dat kan, zegt onze overheid, omdat volgens hen elektriciteit uit wind met de nieuwe windturbines niet duurder is dan de elektriciteit uit een gascentrale. Onderzoeken laten echter zien dat wind en zon meer dan twee maal zoveel kosten.

Een groot verschil dus. En wie moet de leek geloven?

Omdat energievoorziening zo complex is kan de leek de verhalen daarover niet beoordelen. Dat heeft tot gevolg dat vele instanties, die daar belang bij hebben, gewoon hun gang kunnen gaan, tot ze (later) vastlopen op de natuurwetten die de techniek bepalen.

In dit artikel doe ik een poging om ook de leek te laten begrijpen hoe het echt zit, en waar dus de waarheid ligt. Om mijn verhaal eenvoudig te houden beperk ik mij in dit stuk tot windenergie. Voor zonne-energie geldt overigens een vergelijkbaar verhaal.

— Lees op www.climategate.nl/2021/03/de-verscholen-kosten-van-windenergie/

Advertisement