Reconstructie: Door een tekort aan testcapaciteit raakte de overheid, ook in de nazomer, het zicht op de verspreiding van het coronavirus kwijt. Pas toen…
— Lees op www.nrc.nl/nieuws/2020/11/30/te-laat-te-weinig-te-traag-en-niet-goed-doordacht-a4022042