Weg met massavorming en expert blindness
5 september 20200 Reacties/in COVID-19
Tijdens de persconferentie na de ministerraad van 4 september, werd door premier Rutte mijn naam genoemd. RTLNieuws meldde dit in een online artikel. Vanaf ongeveer 20:40 tijdens die persconferentie kwam o.a. mijn input aan de orde. Ik kan daar nu wel op ingaan, maar laat ik even afwachten wat er gebeurt.

Maar omdat onze premier blijkbaar wat ik op deze plek beschrijf,  min of meer volgt of laat volgen, wil ik vandaag extra aandacht geven aan een artikel, waar ik gisteren al naar verwees.

Het gebeurt namelijk af en toe dat ik artikelen lees of verhalen zie/hoor, waarbij losse componenten aan kennis, die ik heb of belangrijke vragen die er nog resten, in één klap tot een compleet en logisch geheel worden gemaakt. Daarbij dan voor mij weer een soort lanceerplatform creërend om in mijn denken en zoeken verder te gaan. Ik had dat in 1995 met het boek Being Digital van Negroponte.  Het was een inspiratie voor mijn boek Dankzij de snelheid van het Licht, dat hier nog te lezen is.

In de afgelopen 6 maanden had ik het ook een aantal keren. Met de studie over de relatie tussen klimaatzones en de eerste grote uitbraken, het verhaal van het koor in Seattle, het aerosolen filmpje uit Japan en de onderzoeksresultaten van Prof. Streeck.

Het artikel van Prof. Desmet, klinisch psycholoog, uit Gent, in Knack, valt zeker in deze categorie. Vele losse componenten over het gedrag van politici, bestuurders, experts en burgers, die ik heb waargenomen en besproken, komen in zijn artikel bij elkaar tot een logische en compleet verhaal. Vanzelfsprekend nodig ik u uit om dat artikel te lezen. Het eindgedeelte ben ik niet zo met hem eens, maar het artikel bevat veel waardevols. Daarom wil ik een vertaalslag maken van dat artikel in de richting van mijn waarnemingen en conclusies. En ik hoop intens dat in Den Haag niet alleen Premier Rutte dit gaat lezen.
— Lees op www.maurice.nl/2020/09/05/weg-met-massavorming-en-expert-blindness/

Advertisement