Vandaag kwam het allang uitgelekte rapport over landgebruik van de IPCC uit. De kernboodschap van het comité van klimaatdeskundigen van de Verenigde…
— Lees op www.foodlog.nl/artikel/kijken-naar-de-ondergang-van-mensenwereld/