Opgetogen presenteerde deze week de voormalige milieu- (en dus ook klimaat)minister Ed Nijpels de schets van een Klimaatakkoord aan Eric Wiebes, de…
— Lees op www.foodlog.nl/artikel/regeringsadviseur-planbureau-voor-de-leefomgeving-staat-voor-een-schier-onm/allcomments/