Eerst waren er geen data waarop het oorspronkelijk gebouwde model is gebaseerd. Toen ging het gerucht dat ze er waren, maar werd dat ontkend. Opeens…
— Lees op www.foodlog.nl/artikel/gang-naar-de-rechter-vanwege-eerst-wel-en-toen-weer-niet-beschikbare-ammoni/allcomments/