Die conclusie trekt oud-beleidsambtenaar van de ministeries van EZ en LNV Joost de Jong in zijn analyse van het gisteren gepubliceerde essay Naar een…
— Lees op www.foodlog.nl/artikel/voor-een-wijziging-van-het-systeem-is-er-meer-nodig-dan-een-oproep-tot-een/