De boer moet zich niet laten doen. Dat zeiden deze week vier boerenbazen. Ze waren het gezeur zat nadat ze eerst van hun minister en vervolgens van…
— Lees op www.foodlog.nl/artikel/daarom-zal-vooral-het-boerenactivisme-toenemen/