Een van de meest vreselijke ziektes -je mag eigenlijk niet vergelijken- is ongetwijfeld Alzheimer. Onze hersenen bepalen immers ons ‘zijn’ en als deze niet meer goed functioneren veranderen we in ander persoon. Wereldwijd wordt er veel onderzoek gedaan naar Alzheimer en mogelijke medicijnen. Recent stond een uitstekend artikel van Aliette Jonkers in de Volkskrant.

Sinds enkele tientallen jaren richt het onderzoek zich vooral op de op de belangrijkste hypothese achter het meeste Alzheimeronderzoek: dat de aftakeling van het brein is te bestrijden door het verwijderen van amyloïde-bèta plaques, ophopingen van eiwitten in de hersenen. Er beginnen echter meer en meer aanwijzigingen te komen dat deze hypothese wellicht te simpel.Laten we maar hopen dat er uiteindelijk geschikte medicijnen komen; al is de kans niet groot ben ik bang. De twee meest prangende vragen die derhalve nu vooral ook op tafel liggen:

  1. Kan je (via lifestyle, voeding) voorkomen dat je Alzheimer krijgt?
  2. Als je…

View original post 153 more words