Stikstof: De overheidsaanpak van het stikstofprobleem richt zich op ‘piekbelasters’. Hoe bepaal je eigenlijk wie dat zijn? Vier jaar na de inmiddels…
— Lees op www.nrc.nl/nieuws/2023/03/23/van-hexagoon-tot-piekbelaster-zo-rekent-de-overheid-aan-stikstof-a4158468