De sector moet fundamentele keuzes maken. Hendriks, wel bekend als bodemkundige en als practor kringlooplandbouw verbonden aan Aeres MBO Warmonderhof, legt de sector een dilemma voor. Welk standpunt neemt u in?
— Lees op www.ekoland.nl/artikel/663540-ruud-hendriks-volledige-kringlooplandbouw-en-volledige-biologische-landbouw-is-niet-haalbaar/

Advertisement