Stikstofaanpak: Het kabinet heeft 24 miljard euro gereserveerd voor de stikstofproblemen, maar is dat genoeg? Er dreigt een tekort aan geld om de…
— Lees op www.nrc.nl/nieuws/2023/01/23/provincies-vrezen-dat-budget-voor-stikstofplannen-niet-toereikend-is-a4155118