Het stikstofbeleid, zoals dat nu verder vorm dreigt te krijgen onder regie van minister Christianne van der Wal moet serieus worden aangepast. De huidige inz…
— Lees op www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10897951/innovatie-naar-nul-emissie-voor-heel-de-veehouderij