Stikstofcrisis: Ministers Staghouwer en Van der Wal voeren stikstofbeleid in voordat dit in de wet is geregeld. Dit druist, volgens Paul Bovend’Eert, in…
— Lees op www.nrc.nl/nieuws/2022/07/11/stikstofplannen-rutte-iv-geen-respect-voor-de-rechtsstaat-a4136120