De doelen staan vast. Wetgever en ministers wentelen zich in platitudes en de provincies moeten maar zien op welke manier hun stikstofbeleid op lokaal…
— Lees op www.foodlog.nl/artikel/logica-breekt-ongemerkt-haar-klomp-over-stikstof/