Eind mei schreef Volkskrantjournalist Mac van Dinther op de voorpagina van zijn krant een tekst over boeren die het verdienmodel zouden zijn van de…
— Lees op www.foodlog.nl/artikel/nederland-heeft-geen-bemiddelaar-maar-een-therapeut-nodig/