Deze week staat het stiktstofbeleid in de Nederlandse politiek centraal in de belangstelling. De boeren keren Den Haag de rug toe en gaan morgen, 22…
— Lees op www.foodlog.nl/artikel/welk-effect-verwacht-den-haag-van-emissiebeperkende-maatregelen-voor-droge-/allcomments/