De broeikasgasemissies daalden in 2020 met 8 procent naar 166 megaton CO2-equivalent. Dat is 24,5 procent lager dan in 1990 en benadert de Urgenda-doelstelling, een reductie van minimaal 25 procent (1990–2020).
— Lees op www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/10/uitstoot-broeikasgassen-8-procent-lager-in-2020

Advertisement