Een zeer belangwekkend artikel over hoe we in binnenruimtes alle virussen van de ademhalingsorganen kunnen bestrijden. Een vertaling van het artikel uit The Atlantic.
— Lees op www.maurice.nl/2021/09/10/de-aanpak-om-alle-virussen-van-ademhalingsorganen-te-stoppen/