De effecten voor het milieu bij het binnenkort aan te leggen megadatacenter bij Zeewolde zijn onvoldoende duidelijk. Dat stelt de Commissie m.e.r. na analyse van het milieueffectrapport van datacenterbouwer Polder Networks.
— Lees op tweakers.net/