De Nederlandse koe is verslaafd aan de goedkope Braziliaans soja, althans haar boer is dat. Maar de scheepsladingen die de oceaan overgaan, kunnen alleen worden geproduceerd als stukken natuur worden geofferd. Kan Nederland wel tot kringlooplandbouw komen als soja een van de pijlers is?
— Lees op www.volkskrant.nl/kijkverder/track-en-trace/

Advertisement