Het is eind februari 2021 en de politieke lente is losgebarsten. De frivoliteit en het maatschappelijk enthousiasme spatten van de enorme borden af. Zes…
— Lees op www.nrc.nl/nieuws/2021/02/27/het-kamerlidmaatschap-moet-tanden-krijgen-a4033485