Marcel Levi: ‘Een beschaafde samenleving kenmerkt zich door solidariteit’ – Op1
— Lees op op1npo.nl/2021/02/18/marcel-levi-en-coen-teulings-over-de-britse-variant-van-het-coronavirus/