Stad en dorp aardgasvrij maken: het blijkt een moeizaam proces
Aardgasvrije wijken In 2018 kregen 27 gemeenten miljoenensubsidies van het Rijk. Daarmee pionieren zij met woonwijken ombouwen op verwarming zonder aardgas. Nu voelen veel gemeenten dat ze zonder extra geld en geschikte wetgeving niet verder kunnen, zo blijkt uit een enquête van NRC.
Hester van Santen
25 januari 2021 om 22:16
Leestijd 7 minuten

Wat is het nieuws?

Meer geld, over de brug komen met eerder toegezegde wetgeving en reële steun voor de pogingen om wijken aardgasvrij te maken. Dat zijn de wensen die leven onder de 27 gemeenten die sinds twee jaar proberen om met subsidie van het Rijk een wijk te verduurzamen, blijkt uit een enquête van NRC.
De meeste van 27 gemeenten die deelnemen aan dit zogenoemde Programma Aardgasvrije Wijken lopen grote achterstand op. In slechts 4 van de 27 wijken zijn al huizen aardgasvrij gemaakt. In tien wijken is een begin gemaakt met de aanleg van een warmtenet of verbouwing.
Binnenlandse Zaken reageert desgevraagd dat het de urgentie van dit project degelijk „consequent uitdraagt”. De beschikbare subsidies worden volgens het ministerie „flink aangevraagd”, de regelingen „qua beschikbaar budget ook overgevraagd”. Dat laat volgens het ministerie zien dat de boodschap „goed bij de doelgroep landt”.

— Lees op www.nrc.nl/nieuws/2021/01/25/stad-en-dorp-aardgasvrij-maken-een-moeizaam-proces-a4029051