Een aanpassing van de site van de Amerikaanse CDC, dat meer dan 50% van alle besmettingen geschieden via mensen die geen symptomen hebben, is een volledige erkenning van de dominante rol van aerosolen. Dat zou grote gevolgen dienen te hebben voor het te voeren beleid in Nederland, zowel op scholen als erbuiten.
— Lees op www.maurice.nl/2020/11/23/het-is-nu-kiezen-of-delen/

Advertisement