Overtuigend bewijs: vergeet de grote druppels en de lockdowns
15 september 20200 Reacties/in COVID-19
Dat wereldwijd de COVID-19-crisis nog voortduurt is volledig toe te schrijven aan de foute afslag, die de WHO  aan het begin genomen heeft. En we lijden nog steeds aan de gevolgen van die beslissing.

Die foute afslag was het besluit om de verspreiding van het virus vrijwel volledig toe te schrijven aan de directe besmetting via grotere druppels. Het houden van 1,5 meter afstand vloeide daaruit voort. Een foute afslag die ook door alle landelijke organisaties zoals het RIVM werd genomen. Met gigantische gevolgen. En bij RIVM/OMT en de regering lijken ze dat nog steeds niet door te hebben.

De sterke relatie met klimaat/weer
Vanaf het begin heb ik gewezen op de relatie tussen klimaat/weer en het verspreidingspatroon van het virus. Nu we zeven maanden verder zijn, wordt dat verband steeds duidelijker.

Het grote belang van die relatie met het klimaat/weer wordt maar weinig onderkend. Terwijl het op logische gronden uiteindelijk maar tot één conclusie zou moeten leiden.

Stel dat het inderdaad zo is dat COVID-19 zich inderdaad vooral via die grote druppels verspreidt. Dat daar waar men zich niet aan de afstandsvoorschriften houdt, het virus zich veel sneller verspreidt dan waar men zich er goed aan houdt. Dan is er de cruciale vraag:
Als het virus zich vooral via grote druppels verspreidt, hoe kan het dan zijn dat het verspreidingspatroon per klimaatzone zo verschilt?

Het enige logische antwoord is dat het virus zich niet vooral via grote druppels verspreidt. Slechts als je accepteert dat de verspreiding in overgrote mate via aerosolen verloopt, kan je begrijpen wat de samenhang met klimaatzones is. En ben je in staat om wel de juiste maatregelen te nemen om verspreiding te voorkomen! Anders blijft het aanmodderen en overreageren zoals het in Australië en Nieuw-Zeeland is gebeurd en in Europa nu aan het gebeuren is.
— Lees op www.maurice.nl/2020/09/15/overtuigend-bewijs-vergeet-de-grote-druppels/

Advertisement