Minder goed geïnformeerde mensen, zeggen soms dat het geen enkele zin heeft om elektrisch te gaan rijden voor een beter milieu. Zij menen dat het rijden op kolenstroom nog meer zal vervuilen. Buiten het feit dat een elektromotor veel en veel efficiënter is dan een verbrandingsmotor, vergeten ze gemakshalve dat het maken van benzine en diesel ook elektriciteit kost.
Efficiëntie elektrische auto versus verbrandingsmotor
Het rendement van de moderne verbrandingsmotor is ongeveer 30 procent voor een benzinemotor en 40 procent voor een dieselmotor. Dat komt doordat het omzetten van warmte in bewegingsenergie een moeilijk proces is. Het rendement daarvan is begrensd door de wetten van de thermodynamica, dus veel is daar niet meer aan te verbeteren.
Elektrische auto’s zijn in dit opzicht stukken beter. Het omzetten van elektriciteit in bewegingsenergie heeft in de praktijk een rendement van wel 90 procent. Bovendien kan een deel van de remenergie worden teruggewonnen via regeneratief (recupererend) remmen. Bij zeer drukke verkeerssituaties en langzaam verkeer wordt het efficiëntie verschil nog groter tussen de voertuigen met een ontploffingsmoter en de elektrische varianten. Het elektrisch verwarmen bij EV,s kost in de winter meer energie dan de afvalwarmte die je kan gebruiken bij een benzinemotor. Door gebruik te maken van warmtepompen in elektrische auto’s kost dit nog maar een paar procent extra energie in de kou. Voor alle voertuigen geldt overigens, dat bij lagere temperaturen de lucht dikker wordt en er dus bij lage temperaturen meer weerstand is, wat resulteert in een hoger energiegebruik.
Praktijkgebruik soort stroom van een elektrische auto
Mensen die thuis de auto opladen schaffen vaak (extra) zonnepanelen aan. Iedere aanbieder van openbare laadpalen zorgt in de praktijk dat er enkel groene stroom wordt ingekocht. Meer algemene informatie over elektrisch rijden vind u in dit artikel.
Stel nu dat alle personenauto’s in NL 100% elektrisch gaan rijden. Er zijn in 2013 ongeveer 8,7 miljoen personenauto’s in NL (bron: CBS). Die legden totaal 114,2 miljard km af. Met een gemiddeld elektriciteitsverbruik van een elektrische auto van 0,15 kWh/km komen we dan uit op een extra verbruik van 17,1 miljard kWh. Het totale elektriciteitsverbruik in NL in 2013 is 119.1 miljard kWh. Dat betekent dat het elektriciteitsverbruik met 14.3% zou stijgen.
Wordt  de maximale snelheid naar 100 km op de snelwegen, dan worden auto’s veel zuiniger. Het argument dat benzine- en dieselauto’s in de toekomst zuiniger kunnen worden, geldt ook voor de elektrische varianten.
Benzine of diesel maken kost ook energie
We halen ruwe olie uit de grond, maar deze substantie is niet direct bruikbaar voor een moderne auto om op te rijden. Er zijn nog heel veel handelingen nodig voordat dat u benzine kunt tanken.
Het oppompen van olie kost energie.
Olie winnen uit schalie of teerzand is zelfs zeer energie-intensief. Er wordt gezegd dat er wel 1 vat olie nodig is om 3 vaten schalie-olie te produceren.
Het transporteren van de olie naar de raffinaderijen met een schip, tankwagens, treinen en  pijpleidingen gebruikt ook veel energie.

Strategische opslag van olie
Omdat we lid zijn van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) hebben we afgesproken dat we voor 90 dagen netto olie-importen in voorraad moeten hebben voor als er een oliecrisis optreedt.
In deze vaten bevinden zich grote mixers die continu draaien wat ook extra energie kost.

Raffineren van ruwe olie is energie-intensief
Volgens een onderzoek van het Department of Energy uit 2009 in de VS heeft een olieraffinaderij ongeveer 1,5 kilowattuur nodig om een liter brandstof te produceren. Brandstofverbruik van 7L op 100km zou 11 kWh kosten. Dit is voldoende voor een elektrische auto om ~60 km mee te rijden! Alleen al het stroomverbruik voor de productie van brandstoffen komt dus al overeen met een aanzienlijk deel van het stroomverbruik van een elektrische auto.

De gereedgekomen brandstoffen moeten van de raffinaderij naar het tankstation worden vervoerd. Dit vereist de inzet van tankwagens waarvan er dagelijks honderden door Nederland rijden om de brandstoffen in het hele land te distribueren. Dit vereist ook energie.
Het tankstation zelf is een klein onderdeel van de bijkomende “grijze energie” voor een tankbeurt. Elk tankstation heeft brandstofpompen die elektriciteit gebruiken voor hun werking. In de winkel verbruikt men ook elektriciteit, bij elkaar komt dit op ongeveer 150.000 kWh gemiddeld per tankstation per jaar.
Raffinaderijen gebruiken over het algemeen grijze stroom om brandstoffen te maken. Over deze stroom wordt meestal geen belasting geheven dus geen inkomsten voor de overheden.
Voor onderhoud van elektrische auto’s zijn veel minder onderdelen nodig. De energie die nodig is voor onderhoud is lager dan auto’s met een verbrandingsmotor, denk bijvoorbeeld aan het verversen van smeerolie.
Conclusie:  Het rijden op fossiele brandstoffen kost ook indirect veel energie.
Hier door de onafhankelijke website van de correspondent “Waarom de elektrische auto nu al groener rijdt.”
De elektrische auto zelfs met grijze stroom is nu al duidelijk schoner dan een vergelijkbare benzineauto. Onze stroommix wordt bovendien steeds duurzamer.
— Lees op www.olino.org/blog/nl/articles/2018/10/02/hoeveel-stroom-kost-een-liter-benzine/

Advertisement