Al jaren sleept het ammoniakdossier, waarin boeren en overheid elkaar verwijten niet de waarheid te spreken over de ammoniakuitstoot door de Nederlandse veehouderij. Jan Cees Vogelaar is voorzitter van het Mesdag Fonds dat een aantal onderzoeken financierde tegen modelmatig bepaalde waarheden waarop Den Haag wet- en regelgeving heeft gebaseerd. Die onderzoeken deden steevast veel stof opwaaien, ook op Foodlog. Mede daardoor zijn de verhoudingen in de loop der jaren behoorlijk verstoord geraakt. Het Rathenau-instituut kreeg de opdracht vrede te stichten. Na vele pogingen om een gesprek op gang te krijgen is het afgelopen week eindelijk gelukt om de partijen inclusief het Mesdag Fonds aan tafel te krijgen. Vogelaar geeft zijn impressie van het eerste gesprek. Opvallend is de terloopse opmerking dat data waarvan de Wageningse universiteit op Foodlog bij hoog en bij laag beweerde dat die allang zijn weggegooid opeens toch blijken te bestaan. Naast ‘ontluisterend’ noemt Vogelaar het eerste gesprek niettemin ‘mooi en goed’.

‘Het ammoniakdossier: op weg naar herstel van een geschonden relatie’. Het is de titel van een Rathenau-rapport in opdracht van het toenmalige ministerie van EZ, nu LNV. Het Rathenau Instituut kwam met de oplossing om een soort van helende sessies te organiseren, met alle partijen om tafel, waar dan in een soort van sociaal-democratisch begrip voor elkaar een gemene deler zou ontstaan wat als basis kan dienen voor de toekomst.

Het Mesdagfonds, Vakblad V-focus en wetenschapper Jaap Hanekamp hebben een behoorlijk aantal keren de uitnodiging voor de dialoog geweigerd. Inmiddels is er dermate veel hard bewijsmateriaal in beeld gebracht door Geesje Rotgers en Jaap Hanekamp, dat een dergelijke Poolse landdag niet zou bijdragen aan het overbruggen van de verschillen maar deze eerder zou versterken.

Wij wilden wel met de ammoniakwetenschappers om tafel. En na veel getrek en voet bij stuk houden is de wetenschappelijke sessie er gekomen. Deze verliep in een goede open sfeer, kende een goede voorbereiding door Rathenau en ook een goede uitvoering.

De openheid was mooi en goed maar ook ontluisterend:
• Jaren verloren gewaande meetdata (emissiemetingen bij verschillende bemestingsmethoden) blijken wel aanwezig te zijn, maar helaas nog niet beschikbaar.
• Worden de ammoniakemissies met 10 tot 20 procent overschat bij bepaalde meetmethoden? Tja, dat zou het geval wel eens kunnen zijn.
• Weersomstandigheden bij het uitrijden van mest zijn eigenlijk meer bepalend dan de uitrijmethode: zodenbemester / sleepvoet.
• Mesdagfonds heeft LNV en WUR het aanbod gedaan een app te financieren als die door LNV als borgingsinstrument kan worden ingezet, zodat niet alleen de sleepvoet maar ook de duospray worden toegestaan.

Van hersteld vertrouwen is nog lang geen sprake, daarvoor is ook beweging op een paar andere echelons noodzakelijk. Ondanks dat we jaren zijn belazerd in het dossier ammoniak, hebben wij één hand uitgestoken naar LNV, WUR en RIVM. Maar de andere hand blijft voorlopig een gebalde vuist, gereed voor harde rake klappen.

Deze tekst verscheen eerder deze week op V-focus en de website van het Mesdag Fonds

Toegevoegd, 17 juni, 11.00 uur: op Agrio reageert Addo van Pul van het RIVM op de niet aflatende stroom van kritiek op het RIVM en de WUR:

— Lees op www.foodlog.nl/artikel/met-uitgestoken-hand-en-gebalde-vuist-de-ammoniaklucht-klaren/allcomments/asc/

Advertisement