Mesdagfonds start procedure tegen de stikstofmodellen van het RIVM

Het Mesdag Zuivelfonds eist inzage in het stikstofmodel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), nu het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op zijn gat ligt. Omdat het RIVM die transparantie niet wil geven, is het Mesdag Zuivelfonds een juridische procedure gestart tegen het rijksinstituut dat de modellen maakt waarmee stikstofemissies en -deposities in Nederland worden vastgesteld.

Volgens het fonds zijn de schade voor de landbouw, de bouwsector en andere projecten enorm “doordat het stikstofmodel fouten lijkt te bevatten”.

Onderzoekers die het model willen controleren, zou inzage worden geweigerd. Het RIVM vindt “het niet nodig” en zou “de toegevoegde waarde er niet van zien’.

Volgens Jan Cees Vogelaar van het Fonds zijn er “sterke aanwijzingen dat het RIVM iets te verbergen heeft”. Het RIVM heeft een aantal datasets beschikbaar gesteld. Daaruit zou gebleken zijn dat de meetdata in natuurgebieden een andere trend laten zien dan de uitkomsten van het rekenmodel. Het Mesdagfonds denkt dat het model de gemeten data manipuleert zodat de stikstofhoeveelheid toeneemt. “Er gebeurt iets vreemds met de cijfers”, zegt Vogelaar. “Wij willen weten wat er aan de hand is.”

Volgens Vogelaar kan rechtvaardig of gericht beleid niet gebaseerd worden op een model dat mogelijk geen goede beschrijving van de werkelijkheid vormt. Woensdag aanstaande brengt de Commissie Remkes beleidsadviezen uit waarmee de berekende stikstofemissies in Nederland moeten worden gereduceerd in het tijdperk na het PAS.

— Lees op www.foodlog.nl/artikel/mesdagfonds-start-procedure-tegen-de-stikstofmodellen-van-het-rivm/allcomments/

Advertisement