Niek Koning is de belangrijkste levende landbouwhistoricus en -econoom van Nederland. Hij bracht onlangs al zijn kennis bijeen in het boek Food security, agricultural policies and economic growth. In rustig tempo legt hij voor een breed publiek uit hoe hij de geschiedenis van de landbouw als belangrijke factor in de wereldgeschiedenis ziet. Aan het slot van het gesprek komt hij even tot het heden: VVD en GroenLinks zouden het – ondanks de recent geklapte informatie van Edith Schippers – op het gebied van landbouw prima met elkaar kunnen vinden.

Voedselzekerheid moet je niet aan de vrije mark willen overlaten. Dat zegt landbouweconoom Niek Koning, die tegelijk pleit voor een nieuwe technologische revolutie.
Dertig, veertig jaar geleden klonken er nog schrille waarschuwingen voor een bevolkingsexplosie en stevige pleidooien voor een Groene Revolutie. Nu krijg je alleen te horen dat productie van voedsel geen probleem is, alleen de verdeling ervan. Volgens neoliberalen kun je wereldvoedselvoorziening het best overlaten aan het private initiatief. Koning is het daar niet mee eens. Volgens hem dwingen actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van voedselzekerheid in met name Afrika tot grootschalig ingrijpen in de ‘vrije markt’. Hij schreef er een boek over.

Met de opkomst van het neoliberalisme is overheidssturing uit de mode geraakt en heeft de gedachte veld gewonnen dat je de voedselvoorziening het beste kunt overlaten aan het private initiatief. Wiens initiatief? Daarover verschillen de meningen. Volgens vrije-markt-neoliberalen gaat het om het mondiale initiatief van de agro-industrie, volgens groene neoliberalen om lokale initiatieven van kleine boeren met low-inputmethoden. Het ene kamp belooft dat vrijhandel en gentechnologie voor voldoende aanbod zullen zorgen; het andere dat biologische landbouw de wereld kan voeden.

Beiden hebben hun eigen receptenkoffertje. Het ene met handelsliberalisatie, privatisering en octrooien op levensvormen; het andere met bottom-up facilitering, duurzame keurmerken en alternatieve voedselnetwerken. Beide s
— Lees op www.foodlog.nl/artikel/armoede-houdt-de-bevolkingsgroei-hoog/

Advertisement