Je zou er bijna klimaatscepticus van worden
— Lees op www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2019/04/je-zou-er-bijna-klimaatscepticus-van-worden-169144w/