De helft van onze energie besteden we aan warmte – voor een uitgebreide douchebeurt, kweken van paprika’s of smelten van staal in een hoogoven. „Wat de industrie aan warmte de lucht in blaast, is voldoende om alle Nederlandse huizen van een behaaglijke temperatuur te voorzien”, zegt Arno van Gestel, bij energiebedrijf Nuon commercieel verantwoordelijk voor warmte. En levering van warmte is een groeimarkt, nu we het gastijdperk achter ons gaan laten. Wat is er logischer dan nu nog verspilde warmte op te vangen en via huishoudens een tweede leven te geven?

Warmtenetten spelen dan ook een belangrijke rol in de voorstellen voor een klimaatakkoord. In 2030 moeten volgens de huidige plannen 1,5 miljoen huizen gasvrij zijn. In veel discussies gaat het nog over de warmtepomp als vervanger van de vertrouwde cv-ketel en niet over warmtenetten, en dat is niet helemaal terecht. Liefst 750.000 huizen, de helft van de doelstelling, moeten volgens plan in elf jaar aan zo’n ‘warmwaternet’ worden gekoppeld.
— Lees op www.nrc.nl/nieuws/2019/04/17/bij-huishoudens-krijgt-warmte-een-tweede-leven-a3957304

Advertisement