Voedsel is een eerste levensbehoefte. Voedselproductie is dan ook onmisbaar. Maar voedsel heeft ook gevolgen voor de leefomgeving. Wereldwijd is de productie van voedsel verantwoordelijk voor circa 25% van de totale broeikasgasemissies, en voor circa 60% van het verlies aan biodiversiteit op land.
— Lees op themasites.pbl.nl/duurzaam-voedsel/

Advertisement