De bodemdaling van de veengronden kost veel geld, schrijven Leon Lamers, Sarian Kosten en Fons Smolders. Gebruik het land anders. Denk aan moerasplanten.
— Lees op www.nrc.nl/nieuws/2019/03/01/huizen-verzakken-niet-door-het-klimaat-maar-door-de-landbouw-a3868182