Vijftig jaar geleden verscheen de geruchtmakende bestseller van Paul en Anne Ehrlich, The Population Bomb. Daarin constateerden de auteurs dat „de slag om…
— Lees op www.nrc.nl/nieuws/2018/12/17/beperk-consumptie-in-plaats-van-geboorte-a3060868