De zin en onzin van warmtenetten – Follow the Money – Platform voor onderzoeksjournalistiek
— Lees op www.ftm.nl/artikelen/analyse-warmtenetten