Het was dan zover, minister Carola Schouten presenteerde haar visie op de toekomst van het Nederlandse boerenlandschap: ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ met als ondertitel ‘Nederland als koploper in kringlooplandbouw’. Vraag is wat we met deze visie kunnen en moeten.
— Lees op www.foodmagazine.nl/column/blog/2018/10/mark-soetman-kringlooplandbouw-als-schaamlapje-1014662