In haar langverwachte toekomstvisie op de landbouw in Nederland pleit Schouten voor kringlooplandbouw. De situatie zoals die nu is noemt ze „onhoudbaar”. De…
— Lees op www.nrc.nl/nieuws/2018/09/08/landbouwminister-schouten-wil-duurzamere-landbouw-a1615801