Burgers betalen ruim 150 euro energiebelasting per ton CO2. Paprikateler Alfons amper twee tientjes (en de grootindustrie nog minder) – FTM
— Lees op www.ftm.nl/artikelen/burgers-betalen-meer-energiebelasting-dan-grootverbruikers