Het is duidelijk wat de échte oorzaak is van klimaatontwrichting. Niet de groei van de wereldbevolking, maar het consumptiepatroon van het westen.
— Lees op www.oneworld.nl/column/overbevolking-een-schadelijke-mythe/