De planbureaus zijn dezer dagen druk aan het rekenen aan het klimaatakkoord dat onder leiding van Ed Nijpels in elkaar is geschroefd. Honderd betro…
— Lees op www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-ene-ton-co2-is-de-andere-niet~b52b7cfb/