Vijf aannames over het afschaffen van de dividendbelasting (en wat er niet aan klopt) – FTM
— Lees op www.ftm.nl/artikelen/5-aannames-afschaffen-dividendbelasting