Twee miljard mensen heeft overgewicht of is obees. Circa vijfenveertig procent van de kindersterfte onder jeugd jonger dan vijf jaar komt tot stand in…
— Lees op www.foodlog.nl/artikel/grote-levensmiddelenbedrijven-moeten-gezonde-voeding-maken-voor-mensen-met-/