Hoewel er nog steeds activisten zijn die de wereld willen redden door het afzweren van vlees, heeft ons collectieve bewustzijn zich het afgelopen jaar…
— Lees op www.foodlog.nl/artikel/geen-vlees-niet-vliegen-geen-kinderen-maar-ook-geen-hulp-bij-zelfdoding/